51954901872_c725ced3ff_c

Trygg på trening i Stortingets spørretime

Silje Hjemdal (Frp) brukte Stortingets spørretime til å etterlyse mer midler til forebyggende arbeid i dretten.

I onsdagens spørretime denne uken utfordret Silje Hjemdal (Frp) kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen (Ap) på finansieringen av forebyggende tiltak i idretten. Idrett skal være en trygg arena for barn og unge, og det fordrer at trenene og frivillige i lag og kretser har god kunnskap om forebygging og håndtering av seksuelle overgrep.

Trygg på trening

Siden 2017 har Nok. Bergen undervist i “Trygg på trening”. Dette er et samarbeidsprosjekt mellom Redd Barna, Nok. Bergen og Vestland Idrettskrets (VIK). Prosjektet har ført til en formell samarbeidsavtale mellom Nok. Bergen og VIK og “Trygg på Trening” er implementert i Nok. Bergen sitt forebyggende arbeid.

Trygg på trening har som mål at alle er trygge innenfor idretten. Alle idrettslag bør ha en beredskapsplan og etiske retningslinjer for å kunne forebygge og håndtere seksuell trakassering og overgrep. Det er VIK som sørger for logistikk og oppfølgning av idrettslag mens Nok. Bergen står ansvarlig for det faglige innholdet i arbeidet.

Over 171 lag og ca 5000 trenere/ledere tatt i mot tilbudet. Behovet er stort og mange idrettslag ønsker dette tilbudet. Nok. Bergen dekker Vestland fylke, men idrettslag rundt i Norge har også startet med Trygg på trening gjennom VIK og Nok. Bergen.

Nok. er glad for at Silje Hjemdal løftet utfordringen med finansiering til kultur- og likestillingsministeren, for til syvende og sist er det ofte dette det koker ned til. Nok. Norge ønsker at flere sentre skal ha mulighet til å være en fagaktør på linje med Nok. Bergen, for vi vet hvor viktig det er med forebygging. Vi ser frem til ministeren og NIF sin oppfølging av saken.

Kontakt oss her

Telefon  32 04 58 00

E-post

Send oss en e-post så kontakter vi deg. Ikke skriv sensitive opplysninger i e-posten.