Tilpasset tilbud

Alle brukere ved senteret skal møtes med respekt og likeverd. Vi ønsker å være tilgjengelige for alle personer utsatt for seksuelle overgrep og pårørende som har behov for råd, veiledning og støtte. Du kan være anonym og alle ansatte har taushetsplikt. Du kan også få tilrettelegging, tolk eller andre tilpassede tilbud.

Nok.-sentrene har en felles faglig plattform og veiledere for et tilpasset tilbud til alle kjønn, personer med funksjonsnedsettelser og flerkulturelle brukere. Vi ønsker å ha et inkluderende tilbud for alle.

Under kan du se hvilke fasiliteter vi har på vårt senter. Dersom du har behov for tilrettelegging som ikke finnes på senteret, kan du ta kontakt med oss, så finner vi en løsning som passer for deg.

 

Trenger du tolk?

Si fra til oss. Vi bestiller tolk ved behov der brukeren ikke snakker norsk eller engelsk.

Senterets fysiske utforming og fasiliteter

Nok.Drammen, adresse Austadgata 47 er tilgjengelig for rullestolbrukere. Vi har HC toalett i hovedetasjen. Dersom det er behov for mer tilrettelegging kan ansatte avtale samtale på et bedre egnet sted for den enkelte bruker.

Person_sort_rgb

Hva skjer når du kommer til senteret?

Klikk på knappen under for å se en film om hvordan du blir møtt på et Nok. senter.

Tilbakemelding

Gi tilbakemelding knyttet til universell utforming av nettsiden her:

nokdrammen@drammen.kommune.no
En ung kvinne står inntil en rosa vegg. Hun har blå jakke og smiler