Aktuelt

Aktuelle saker for Nok. publiseres her.

Nok. Norge har blitt medlem av nettverk for psykisk og seksuell helse

I høst har Nok. Norge blitt medlem av tre nye nettverk som skal styrke arbeidet for utsatte for seksuelle overgrep.
Les mer her

Ny voldserstatningslov svekker rettighetene til utsatte for seksuelle overgrep

– Utsatte for seksuelle overgrep må ta den økonomiske byrden ved å betale for egen bistandsadvokat, i tillegg til den byrden overgriper har utsatt dem for, sier Ingvild Hestad Torkelsen i Nok. Norge.
Les mer her

Landskonferansen 2024: Stephen Porges kommer

Nå kan du melde deg på neste års landskonferanse.
Les mer her

Hold av datoen for Landskonferansen 2024

Kropp i traume er tema når Dixi Ressurssenter mot voldtekt og Nok. Norge arrangerer landkonferansen 23–24. mai 2024.
Les mer her

Ny statistikk: Nok. ønsker bedre tilbud til utsatte barn

Sentrene mot incest og seksuelle overgrep opplevde en økning i antall besøkende i 2022, men en gruppe er underrepresentert. Nok. Norge ønsker et bedre tilbud til barn og ungdom under 18 år.
Les mer her

– Mangfoldsperspektivet til Voldtektsutvalget vil kunne styrke tilbudet til utsatte

Det er 14 år siden det ble gjort en gjennomgang av voldtektsfeltet sist. Nå har Nok. Norge har levert innspill til Voldtektutvalgets NOU.
Les mer her

Nok. i Voldtektsutvalget

Referansegruppen til Voldtektsutvalget hadde sitt første møte på Lysebu i Oslo 13. april.
Les mer her

“Den største kostnaden bæres av de som er utsatt for volden”

Menon Economics overrakte i dag rapporten "Samfunnsøkonomiske konsekvensar av vald i nære relasjonar" til justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl. Rapporten er laget på oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet.
Les mer her

Ny omfangsundersøkelse om vold og overgrep

Én av fem norske kvinner rapporterer å ha blitt voldtatt minst én gang, og halvparten av norske menn oppgir å ha vært utsatt for alvorlig fysisk vold. Det viser den nye omfangsundersøkelsen fra NKVTS (Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress).
Les mer her

Trygg på trening i Stortingets spørretime

Silje Hjemdal (Frp) brukte Stortingets spørretime til å etterlyse mer midler til forebyggende arbeid i dretten.
Les mer her

Ny voldtektskommisjon

17. februar satte Regjeringen ned et utvalg som skal utrede problemstillinger knyttet til forebygging og straffeforfølgning av voldtekt.
Les mer her

Invitasjon til jubileumsvisning!

Nok. inviterer til visning av dokumentaren "Alt det jeg er" på Saga kino den 9. februar kl. 16.00.
Les mer her

Mer handling, mindre håpløshet. Det finnes hjelp hvis vi vil.

Når det snakkes om seksuelle overgrep tyr politikere fort til en håpløshetsretorikk. Det bør de være forsiktige med. Det er en kort vei fra “dette er så forferdelig” til “ dette får jeg ikke gjort noe med.”
Les mer her

Nok. søker kommunikasjonsrådgiver

Er du en kommunikasjonsrådgiver med prosjekterfaring?
Les mer her

Mer penger til Nok.-sentrene i SV sitt budsjett

SV la i dag frem sitt alternative statsbudsjett for 2023. Her foreslås en økning på 5 millioner kroner til lavterskelsentrene mot seksuelle overgrep.
Les mer her

Høring i Familie- og kulturkomiteen

Nok. Norge deltok også i år på høringen i Familie- og kulturkomiteen for å kommentere det foreslåtte statsbudsjettet for 2023. Det viktigste for oss er fremdeles en ny finansieringsordning, men frem til den er på plass må Nok.-sentrene sikres mer penger.
Les mer her

Podkasten vår er live!

Hva er egentlig seksualitet? Og hva er god seksuell folkeskikk? I denne podkasten vil vi komme nærmere inn på seksualitetens «skikk og bruk» og spør ekspertene hva de mener er god seksuell folkeskikk.
Les mer her

Kontakt oss her

Telefon  32 04 58 00

E-post

Send oss en e-post så kontakter vi deg. Ikke skriv sensitive opplysninger i e-posten.