rådet for psykisk helse

Nok. Norge har blitt medlem av nettverk for psykisk og seksuell helse

I høst har Nok. Norge blitt medlem av tre nye nettverk som skal styrke arbeidet for utsatte for seksuelle overgrep.

Vi har blitt tatt opp som medlem i Rådet for psykisk helse, i kjernegruppa til SRHR-nettverket og i Rød Knapp-alliansen.

Målet er å løfte spørsmålet om seksuelle overgrep og forebygging sammen med andre organisasjoner.
I SRHR-nettverket er en rekke organisasjoner som jobber med seksualitetsundervisning og annet informasjonsarbeid om seksuell helse. Rød Knapp-alliansen er initiert av Sanitetskvinnene, og en rekke organisasjoner er med på å markere at vold mot kvinner er et stort samfunnsproblem.

Seksuelle overgrep som et psykisk helseproblem

– Vi jobber med seksuelle overgrep, og vet mye om hvilke konsekvenser dette kan ha for både den utsatte og pårørende rundt. Å være utsatt for seksuelle overgrep er forbundet med psykisk uhelse. Etter overgrep opplever mange at de mister en følelse av trygghet, og vanlige senvirkningene er konsentrasjons- og lærevansker, dårlig selvbilde, angst, depresjoner eller rusmisbruk, sier Ingvild Hestad Torkelsen, daglig leder i Nok. Norge.

– Vi ønsker Nok. Norge velkommen som ny medlemsorganisasjon og ser frem til et godt samarbeid om viktige tematikker knyttet til psykisk helse og overgrep. Vi er imponert over hva Nok. Norge får til, og har allerede hatt gleden av et samarbeid, blant annet ved at to av våre ansatte har fått hospitere i organisasjonen, sier leder for Rådet for psykisk helse, Tove Gundersen.

Kontakt oss her

Telefon  32 04 58 00

E-post

Send oss en e-post så kontakter vi deg. Ikke skriv sensitive opplysninger i e-posten.