Til pårørende

Er du pårørende til en som har vært utsatt for seksuelle overgrep kan du ha mange spørsmål, erfaringer og følelser som du har behov for å snakke om. Vi har kunnskap og erfaring til å hjelpe deg, enten du er forelder, annet familiemedlem, partner eller venn.

Dersom du ønsker råd, veiledning og støtte, kan du ta kontakt med oss for å vite mer om vårt tilbud. Alle ansatte har taushetsplikt. Gi beskjed dersom du ønsker tilrettelegging, tolk eller andre tilpassede tilbud.

Vi samarbeider på tvers av våre sentre og andre hjelpetilbud for å gi et tverrfaglig og helhetlig opplegg til alle som kommer hit.

Enesamtaler

I enesamtalene får du snakke med en faglig veileder ved senteret som har kunnskap om seksuelle overgrep og traumer. Du bestemmer hvor mye du ønsker å fortelle.

Å komme til samtale er helt uforpliktende. Dette innebærer at du har mulighet for videre oppfølging, men at du også kan avslutte når du selv ønsker.

Gruppetilbud

Hos oss kan du møte andre pårørende. Mange opplever at det er fint å kunne fortelle sin historie og dele erfaringer med andre som har vært i samme situasjon.

Vi oppretter pårørendegruppe når det er ønske om det fra pårørende.

Alle våre gruppetilbud er veiledet av en faglig veileder som er ansatt ved senteret. Ta kontakt med oss for mer informasjon om tilbudet.

To kvinner sitter på en benk. Den ene legger hodet på skulderen til den andre.

Kontakt oss her

Telefon  32 04 58 00

E-post

Send oss en e-post så kontakter vi deg. Ikke skriv sensitive opplysninger i e-posten.