Til fagpersoner

Nok. er et tverrfaglig, gratis lavterskeltilbud til personer utsatt for seksuelle overgrep og deres pårørende. Vi er også en fagressurs som tilbyr veiledning til skoleklasser, lærere, helsepersonell og øvrige fagpersoner i spørsmål som omhandler seksuelle overgrep.

Nok.- sentrene finnes over hele landet og samles om en felles faglig plattform og etiske retningslinjer for å sikre høy faglig kvalitet og et likeverdig tilbud. Våre faglige veiledere har høy kompetanse om seksuelle overgrep og lang erfaring i å snakke med utsatte. Derfor kan vi også tilby støtte og veiledning til fagpersoner som møter overgrepsproblematikk i sitt arbeid. Vi kan også bidra med kompetanseheving og opplysningsarbeid på feltet.

 

Forebyggende arbeid i skolen

Det forebyggende arbeidet i skolen er en viktig del av tilbudet til Nok.-sentrene. Undervisningen er basert på mangeårig erfaring og fagkunnskap om å snakke med barn og unge om seksualitet, grenser og seksuelle overgrep. Vår erfaring med å snakke med brukerne på sentrene, gir også innsikt og trygghet i å snakke om vanskelige tema. Undervisningsopplegget kan være en god støtte og et supplement til lærerne sitt arbeid på dette området.

Under kan du lese Nok.-paraplyens veileder til forebyggende arbeid i skolen.

Ta kontakt for mer informasjon om hva vi kan hjelpe deg med.

To barn sitter i en hage på hver sin stol. De sitter med ryggen til.

Kontakt oss her

E-post

Send oss en e-post så kontakter vi deg. Ikke skriv sensitive opplysninger i e-posten.

Telefon  32 04 58 00