Om oss

Nok. Drammen er et gratis tverrfaglig lavterskeltilbud til personer som har vært utsatt for seksuelle overgrep og deres pårørende. Nok. Drammen er også en fagressurs. Vi tilbyr veiledning og undervisning til skole­klasser, lærere, helsepersonell og øvrige fagpersoner i spørsmål som omhandler seksuelle overgrep.

Nok. Drammen er et selvhjelpstilbud.
Vi kan ikke fjerne det som oppleves vondt, men vi kan bidra til å finne en måte, å leve med det vonde.

Alle møtes med respekt og likeverd.

Med omsorg, tålmodighet, raushet og faglig trygghet hjelper vi med å bearbeide det som har hendt og med å rydde opp i det som er vanskelig.

Ønsker du å vite mer om senteret, kan du ringe eller sende en e-post. Du kan være anonym og vi har taushetsplikt. Du kan også få tilrettelegging, tolk eller andre tilpassede tilbud.

Kontakt oss

 

Mer flerspråklig informasjon om vold og seksuelle overgrep finner du på dinutvei.no.

Nok. sin virksomhet er regulert i rundskriv fra Bufdir. I tillegg inngår vi i et faglig samarbeid med andre Nok.- sentre over hele landet. Nok.-paraplyen samler sentrene om en felles faglig plattform og etiske retningslinjer for å sikre høy faglig kvalitet og et likeverdig tilbud uavhengig av hvor i landet du bor.

 

Flagg

Sammen finner vi veien videre

Skriv til oss her

Vennligst skriv inn ditt navn.
Vennligst skriv inn en melding.