Om oss

Nok. Drammen er et gratis tverrfaglig lavterskeltilbud til personer som har vært utsatt for seksuelle overgrep og deres pårørende. Nok. Drammen er også en fagressurs. Vi tilbyr veiledning og undervisning til skole­klasser, lærere, helsepersonell og øvrige fagpersoner i spørsmål som omhandler seksuelle overgrep.

Nok. Drammen er et selvhjelpstilbud.
Vi kan ikke fjerne det som oppleves vondt, men vi kan bidra til å finne en måte, å leve med det vonde.

Alle møtes med respekt og likeverd.

Med omsorg, tålmodighet, raushet og faglig trygghet hjelper vi med å bearbeide det som har hendt og med å rydde opp i det som er vanskelig.

Ønsker du å vite mer om senteret, kan du ringe eller sende en e-post. Du kan være anonym og vi har taushetsplikt. Du kan også få tilrettelegging, tolk eller andre tilpassede tilbud.

Våre tidligere årsrapporter holder ikke dagens standard for universell utforming og tilgjengelighet jamfør krav av 1 februar 2022. Rapporten fra og med 2022 skal være iht standard.

Kontakt oss

 

Mer flerspråklig informasjon om vold og seksuelle overgrep finner du på dinutvei.no.

Nok. sin virksomhet er regulert i rundskriv fra Bufdir. I tillegg inngår vi i et faglig samarbeid med andre Nok.- sentre over hele landet. Nok.-paraplyen samler sentrene om en felles faglig plattform og etiske retningslinjer for å sikre høy faglig kvalitet og et likeverdig tilbud uavhengig av hvor i landet du bor.

 

Illustrasjon av flagg for å beskrive at her er det informasjon på forskjellige språk.

Sammen finner
vi veien videre

Kontakt oss her

Telefon  32 04 58 00

E-post

Send oss en e-post så kontakter vi deg. Ikke skriv sensitive opplysninger i e-posten.